W niedzielę, 10 kwietnia na terenie parafii katolickich i prawosławnych, w głównych punktach miast i w galeriach handlowych – łącznie w ponad 100 punktach w całym regionie – będzie można spotkać wolontariuszy Fundacji „Pomóż Im”, którzy będą zbierali datki w ramach szóstej już „Żonkilowej kwesty”, odbywającej się w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Pola nadziei”. Jak co roku nad jej regionalnym przebiegiem czuwa Fundacja prowadząca jedyne w regionie Domowe Hospicjum dla Dzieci.

Wolontariusze, wśród których nie zabraknie również osób, które ukończyły tegoroczny kurs wolontariatu przeprowadzony przez Fundację „Pomóż Im” będą obecni m.in. na terenie białostockich parafii katolickich i prawosławnych, w galeriach handlowych Atrium Biała i Jurowiecka w Białymstoku, Veneda w Łomży, Galeria Mazur w Ełku, a także na Rynku Kościuszki i Plantach oraz w 14 punktach PSS Społem. Celem zbiórki jest pozyskanie funduszy na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, prowadzonego przez Fundację „Pomóż Im”.

Zbiórka jak co roku towarzyszy kampanii „Pola Nadziei”. Jej celem jest promocja idei opieki hospicyjnej, uwrażliwienia na potrzeby osób niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych, a także będących w żałobie. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne na uczelniach, w szkołach i przedszkolach. Ważnym elementem akcji jest zbieranie funduszy na bieżące potrzeby pacjentów Domowego Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku oraz na rzecz ich rodzin.

Kampania rozpoczęła się w październiku 2015 r. Zostały wówczas posadzone cebulki żonkili wokół placówek edukacyjnych i kulturalnych oraz instytucji publicznych i podmiotów prywatnych w województwie podlaskim. – Żonkil jest uznawany powszechnie za symbol nadziei. Ma on przypominać nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Zbiórka pod kościołami naszej archidiecezji oraz sąsiednich może pięknie się wpisać w końcowy etap „Pól Nadziei” kiedy to zakończy się cykl kilkudziesięciu wykładów, lekcji i spotkań z udziałem studentów, uczniów oraz dorosłych – informuje Grzegorz Bejda, jeden z koordynatorów projektu.

Tegoroczne „Pola Nadziei” są już VI edycją tej ogólnopolskiej kampanii, prowadzonej niezmiennie przez Fundację „Pomóż Im” w Białymstoku. Patronatu honorowego kampanii udzielił Arcybiskup Edward Ozorowski, Prawosławny Arcybiskup Jakub, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski, Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB Sławomir J. Terlikowski.

– Fundacja „Pomóż Im” poprzez swoje Domowe Hospicjum pomaga dzieciom, które od nas odchodzą i ich rodzinom. Mali pacjenci przebywają w domu rodzinnym, wśród bliskich, a jednocześnie mają zapewnioną niezbędną aparaturę medyczną, pomoc lekarską, pielęgniarską, socjalną, psychologiczną, duszpasterską oraz rehabilitację. Dzięki zebranym środkom jesteśmy w stanie zapewnić terminalnie chorym dzieciom opiekę na najwyższym poziomie. Po odejściu dziecka otaczamy opieką rodzeństwo i rodziców – dodaje przedstawiciel Fundacji.