W czwartek, 31 marca odbyło się spotkanie podsumowujące teoretyczną część tegorocznego Kursu Wolontariatu Fundacji „Pomóż Im”. W kursie udział wzięło ponad 300 osób. Prowadzącymi byli Grzegorz Bejda i Krystyna Skrzycka oraz gościnnie Michał Gleń. Tradycyjnie odbyło się ono na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB. Jednym z tematów była zbiórka, która zbliża się wielkimi krokami. Nowi wolontariusze wezmą w niej udział – co będzie uwieńczeniem Kursu Wolontariatu. Po jej zakończeniu wolontariusze otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

W ramach kursu gościliśmy Prezesa Fundacji Pomóż Im – Arnolda Sobolewskiego, Wiceprezes – dr. hab Katarzynę Muszyńską-Rosłan, dr Emilię Sarnacką, dr Agatę Panas, dr Dariusza Kuć. Dziękujemy za ich wykład w organizację kursu oraz przekazanie kursantom co jest ważne w naszej działalności.