20 maja w białostockich Spodkach WOAK uroczyście podsumowaliśmy kampanię społeczną Pola Nadziei 2013/2014. Opowiedzieliśmy, co udało nam się tym razem osiągnąć (m.in. ile posadziliśmy cebulek, ilu uczestników nam przybyło, ilu uczniów wzięło w regionie udział w lekcjach informacyjnych na temat opieki hospicyjnej i wolontariatu), po raz pierwszy wyróżniliśmy także najaktywniejszych uczestników kampanii tytułem „Siewca nadziei”, nagrodziliśmy laureatów żonkilowych konkursów (wpłynęło 200 prac!) oraz obejrzeliśmy występy artystyczne uczniów szkół partnerskich. Dziękujemy serdecznie wszystkim obecnym na wspólnym podsumowaniu oraz pozostałym uczestnikom Pól Nadziei za zaangażowanie i rozsiewanie dobra. Poniżej zamieszczamy krótkie podsumowanie akcji w liczbach oraz listę uczestników uhonorowanych tytułem „Siewca nadziei”.

Kampania społeczna Pola Nadziei 2013/2014
– krótkie podsumowanie w liczbach

139 841,84 zł – tyle pieniędzy wpłynęło łącznie z kwest, kiermaszów świątecznych i innych zbiórek prowadzonych przez uczestników na konto Fundacji w ramach kampanii.
7 000 – tyle posadziliśmy w tym roku cebulek żonkili.
3 300 – tylu przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z Białegostoku, Łomży i okolic wzięło udział w lekcjach informacyjnych na temat opieki hospicyjnej i wolontariatu.
700 – tylu wolontariuszy kwestowało razem z nami w ramach zbiórek żonkilowych.
200 – tyle prac wpłynęło w odpowiedzi na ogłoszone przez nas konkursy żonkilowe (plastyczny, poetycki, fotograficzny i biżuterii żonkilowej).
112 – tylu uczestników przystąpiło do tegorocznej kampanii (w stosunku do poprzedniej edycji przybyło nam 23 uczestników, w sporej części z Łomży i okolic).
7 – tyle honorowych tytułów „Siewca Nadziei” przyznaliśmy po raz pierwszy najbardziej aktywnym uczestnikom akcji.
∞ – nieskończenie bardzo się cieszymy, że coraz więcej szkół i przedszkoli włącza się w nasze działania
i chce w sposób otwarty rozmawiać z dziećmi o tym, czym jest opieka hospicyjna i wolontariat.


Uczestnicy „Pól Nadziei”, którzy otrzymali honorowy tytuł: „Siewca nadziei”

• Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
• Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
• Świetlica Środowiskowa „Kajak” w Orzyszu
• Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku
• Bursa Szkolna nr 3 w Łomży
• Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie