Fundacja Pomóż Im zajmuje się dziećmi i młodzieżą nie tylko w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, ale również wspiera ich po zakończeniu terapii. Staramy się poszerzać nasze działania w Polsce i w Europie. W dniach 12 – 14 maja 2014 roku odbyło się we Wrocławiu spotkanie PanCare (Pan-European Network for Care of Survivors of Childhood Cancer) – organizacji, która skupia multidyscyplinarny zespół ludzi: lekarzy, psychologów, pedagogów, socjologów oraz ozdrowieńców i ich rodziny. Celem PanCare jest zmniejszenie częstości, ciężkości oraz znaczenia późnych powikłań po leczeniu w dzieciństwie choroby nowotworowej. Dotyczy top nie tylko powikłań fizycznych ale również sfery psychicznej i emocjonalnej ozdrowieńców.

Oprócz spotkań, wykładów, dyskusji, warsztatów, było we Wrocławiu dużo okazji, by zawrzeć nowe przyjaźnie, podzielić się doświadczeniami, dowiedzieć się, jak działają i co robią ozdrowieńcy po wyleczeniu choroby nowotworowej w innych krajach. Oprócz dr Katarzyny Muszyńskiej-Rosłan i psycholog Oli Tyszuk, w spotkaniach uczestniczyły nasze „absolwentki” onkologiczne Ela Bronakowska i Marysia Kilanowska.

Wyjazd był bardzo sympatyczny, pełen wrażeń i mamy nadzieję, że uda nam się wykorzystać pomysły i doświadczenie innych grup ozdrowieńców, by działać na naszym podlaskim terenie, by wspierać się wzajemnie, dzielić się doświadczeniami, robić coś dla innych czy po prostu dobrze się razem bawić.