Po wielu miesiącach terapii, rehabilitacji i leczenia ze smutkiem w sercu, pożegnaliśmy naszego podopiecznego – Radka. Choć pozostał żal i łzy, ale została też nadzieja, że odszedł do lepszego świata, do miejsca, w którym nie zazna już bólu i cierpienia. Pozostały też liczne wspomnienia, te wszystkie chwile, w których pomimo choroby okazywał radość i uśmiech…

W imieniu hospicyjnego zespołu medycznego, który sprawował opiekę nad Radkiem, składamy pogrążonej w smutku rodzinie oraz bliskim wyrazy najgłębszego współczucia.