By to zrobić, weź udział w bezpłatnym kursie dla wolontariuszy organizowanym wspólnie przez Fundację „Pomóż Im” oraz Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, który rozpocznie się 5.03 i potrwa do 26.03 2015 roku.

Kurs ten kierowany jest zarówno do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, jak i dorosłych zainteresowanych niesieniem bezinteresownej pomocy osobom chorym i cierpiącym. Na kurs składa się cykl czterech spotkań w terminach: 5, 12, 19, 26 marca 2015 roku. Spotkania odbywać się będą w Auli Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, przy ul. Szpitalnej 37. Czas trwania każdego z nich to 90 minut – początek o godz. 18.00. 

Wśród poruszanych podczas spotkań tematów znajdą się m. in.:
– podstawowe terminy związane z wolontariatem,
– prawa i obowiązki wolontariuszy,
– opis działalności Fundacji „Pomóż Im”,
– zagadnienia ogólne z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej,
– zagadnienia z zakresu chorób nowotworowych,
– zagadnienia psychologiczne.

Każdy kursant uczestniczyć będzie zarówno w zajęciach praktycznych, jak i weźmie udział w akcji charytatywnej. Na koniec zaś wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty.
Zapisy na kurs przyjmowane są drogą mailową. 

Osoby zainteresowane wolontariatem i udziałem w kursie prosimy o kontakt z Eweliną Sobolewską: wolontariat@pomozim.org.pl