Podczas wykładu uczestnicy kursu mieli okazję aby zapoznać się z prawami i obowiązkami wolontariuszy oraz współpracujących z nimi organizacjami. Poznali też działalność Fundacji „Pomóż Im” prowadzącej Domowe Hospicjum dla Dzieci. Przedstawiono specyfikę pracy wolontariuszy, którzy wspódziałają z Fundacją. Kolejne spotkanie już 12 marca o godzinie 18. Poprowadzi je lekarz Domowego Hospicjum dla Dzieci lek. med. Dariusz Kuć.

– Poprzez organizowane dorocznie kursy chcemy przygotować do współpracy przyszłych wolontariuszy, wyjaśnić im na czym polega wolontariat w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK, a jaka jest specyfika pomagania w Domowym Hospicjum dla Dzieci. Poprzez szkolenia chcemy zarazem zwrócić uwagę na potrzeby osób chorych i cierpiących – mówi Ewelina Sobolewska, koordynatorka projektu z Fundacji „Pomóż Im”.

Kurs składa się cyklu czterech spotkań, które odbędą się 5, 12, 19 i 26 marca w Auli Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Wolontariusze dowiedzą się m.in. kim jest wolontariusz, jakie ma prawa i obowiązki, jakie prawa i obowiązki ciążą na instytucji współpracującej z wolontariuszami. Wśród tematów wykładów znajdą się również kwestie związane z zagadnieniami z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej, chorób nowotworowych czy wsparcia psychologicznego. Zostanie przy tym omówiona działalność Fundacji „Pomóż Im”.

Wykłady poprowadzą koordynator wolontariatu w Fundacji „Pomóż Im”, lekarz Domowego Hospicjum dla Dzieci, Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK oraz psycholożki Domowego Hospicjum dla Dzieci.

– Każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat ukończenia kursu pod warunkiem uczestnictwa we wszystkich zajęciach oraz udziału w kweście w ramach kampanii „Pola Nadziei” – dodaje.

Kurs wolontariatu rozpoczyna zarazem wiosenną część kampanii „Pola Nadziei”, w ramach której promowana jest opieka paliatywna i otwarcie na potrzeby drugiego człowieka. Wolontariusze będą mogli spróbować swoich sił w ramach dorocznej zbiórki „żonkilowej”, która odbędzie się 10 maja w Białymstoku i wielu innych miastach naszego województwa. Tego dnia każdy, kto wrzuci datek do puszki otrzyma żonkil – symbol nadziei.

W ciągu 4 poprzednich edycji w ramach organizowanych Kursów Wolontariatu przeszkolono łącznie 692 osoby. Najmłodszy uczestnik miał 16 lat, a najstarszy… 70!