Ponad sto dzieci objętych domową opieką hospicyjną, z czego 35 odeszło, ponad 24 tys. wizyt personelu hospicyjnego w domach podopiecznych i ponad milion sto tysięcy przejechanych kilometrów w drodze do pacjentów – tak w skrócie mógłby się przedstawiać bilans pięcioletniej działalności Domowego Hospicjum dla Dzieci prowadzonego przez Fundację „Pomóż Im”. Nie liczby jednak są dla nas najważniejsze, a indywidualne historie naszych podopiecznych oraz doświadczenie, jakie zdobyliśmy przez te pięć lat.

Fundacja „Pomóż Im” powołała do życia Domowe Hospicjum dla Dzieci 1 marca 2009 roku przy wielkim wsparciu Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Od początku kieruje nim dr Elżbieta Solarz. Zespół Hospicjum składa się z czterech lekarzy, pięciu pielęgniarek, dwóch rehabilitantek, dwóch duszpasterzy, pracownika socjalnego oraz psychologa. Jesteśmy jedynym domowym hospicjum dla dzieci w województwie podlaskim.

Domowe Hospicjum dla Dzieci w liczbach

Z naszych danych wynika, że liczba dzieci, których Hospicjum objęło domową opieką od 2009 roku systematycznie rosła, by w dwóch ostatnich latach utrzymywać się na podobnym poziomie (2009 – 29, 2010 – 33, 2011 – 37, 2012 – 42, 2013 – 41). Średnia miesięczna liczba wizyt personelu hospicyjnego (lekarze, pielęgniarki, rehabilitantki, psycholog, kapelan, pracownik socjalny) w domach pacjentów wynosi 16, co oznacza, że jesteśmy tam bardzo częstymi gośćmi. W ciągu pięciu lat działalności (IV 2009 – III 2014) pracownicy Hospicjum odbyli dokładnie 24 671 wizyt w domach małych pacjentów, pokonując 1 140 731 km co odpowiada trzykrotnemu pokonaniu odległości między Ziemią a Księżycem. Najczęstszy kontakt z podopiecznymi (minimum dwa razy w tygodniu) mają pielęgniarki, które najściślej współpracują z rodziną. Średnio każda pielęgniarka opiekuje się pięciorgiem pacjentów.

W sumie w ciągu pięciu lat działalności Hospicjum przyjęliśmy pod opiekę 101 nieuleczalnie chorych dzieci. Odeszło 35 pacjentów, 37 wypisaliśmy spod naszej opieki z powodu względnie stabilnego stanu zdrowia.

Jaki jest cel naszych działań?

Celem domowego Hospicjum jest poprawa jakości życia pacjentów, którzy zmagają się z postępującą, źle rokującą chorobą. Chociaż wiadomo, że określone schorzenia prowadzą do przedwczesnej śmierci, nie zawsze jednak można określić czas przeżycia. Dobra opieka medyczna, możliwość przebywania we własnym domu pośród kochającej rodziny, wsparcie psychologiczne, pomoc wolontariuszy – często przyczyniają się do tego, że ten czas bywa znacznie dłuższy niż wskazuje na to diagnoza.

Szpital w domu

Domowa formuła opieki hospicyjnej polega na tym, że mali pacjenci przebywają w swoich domach, otoczeni miłością bliskich, a lekarze i pielęgniarki regularnie do nich dojeżdżają. Pod naszą opieką znajduje się stale ok 30 nieuleczalnie chorych dzieci z całego województwa. Wspieramy nie tylko chore dzieci, ale także ich rodziców i rodzeństwo. Jesteśmy na każde ich wezwanie 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Zapewniamy naszym podopiecznym opiekę lekarską i pielęgniarską, rehabilitację, wsparcie psychologiczne i duchowe, a także leki, aparaturę medyczną i sprzęt rehabilitacyjny.

Odchodzenie naszych małych pacjentów jest dla nas wszystkich wielkim przeżyciem. Jesteśmy wdzięczni rodzinom, że otwierają się na nas i traktują nas jak domowników. Dzięki temu, jak nam się wydaje, wspólna żałoba jest trochę lżejsza do uniesienia. Rodzicom dzieci, które odeszły, proponujemy dalszy kontakt i wsparcie w postaci grupy wsparcia w żałobie.

Zapraszamy do obejrzenia programu „Rozmowa dnia” na temat pięciolecia:
http://www.youtube.com/watch?v=H7ygaiFwRiA&list=UUisjmfR50DeFtJ63yTKJXoQ

oraz materiału filmowego z „Obiektywu”

https://www.youtube.com/watch?v=KdN7cZDGhXc&list=UUisjmfR50DeFtJ63yTKJXoQ