Z okazji jubileuszu pracy zawodowej prof. Macieja Kaczmarskiego, wybitnego specjalisty w dziedzinie alergii pokarmowej i chorób przewodu pokarmowego u dzieci, Fundacja „Pomóż Im” składa najserdeczniejsze życzenia niesłabnącego zdrowia oraz poczucia spełnienia z wieloletniej służby małym pacjentom. W szczególności zaś dziękujemy za piękny gest profesora, którego wolą było, aby podczas benefisu na Jego cześć, który odbył się 12 kwietnia w Operze, wszelkie kwiaty i ewentualne prezenty oraz inne dowody wdzięczności zostały zamienione na datki na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci Fundacji „Pomóż Im”.