Opieka wytchnieniowa – stacjonarna – jest jednym z najpoważniejszych nowych wyzwań, które stawia sobie nasza fundacja. Faktycznie taką pomoc już świadczymy, na razie w formie domowej.

Nasza fundacja realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”. Oznacza to, że odciążamy rodziców czy też opiekunów, którzy poświęcają zwykle praktycznie cały swój czas na pieczę nad bliskimi dotkniętymi niepełnosprawnością.

To już 15 dni i ponad 1500 godzin wytchnienia

To niezwykle istotne wsparcie. Chory trafia pod skrzydła fachowego opiekuna, który odwiedza go w domu. W tym czasie stali opiekunowie niepełnosprawnej osoby, zwykle rodzice, mogą załatwić swoje sprawy. Pójść do lekarza, na zakupy, zająć się czymkolwiek, co jest dla nich istotne, choćby własnym ogrodem. Bez stresu, bo mają pewność, że ich dziecko, brat czy wnuczek są w dobrych rękach. Mogą też po prostu odpocząć.

W programie opiekujemy się obecnie 31 takimi osobami. W tym gronie jest 17 aktualnych pacjentów domowego hospicjum dla dzieci. Dzięki temu, do opieki, jaką prowadzimy na co dzień, dołączyło tak ważne wytchnienie. Jak łatwo policzyć, 14 osób to pacjenci spoza aktualnej listy podopiecznych hospicjum. Obszar realizacji zadania obejmuje obszar 8 powiatów województwa podlaskiego: Białystok, białostocki, moniecki, sokólski, wysokomazowiecki, bielski, miasto Łomża i łomżyński.

Przebieg programu pokazuje jak potrzebne są takie działania. Od jego początku, czyli od kwietnia do końca lipca zrealizowaliśmy 1532 godzin tej formy opieki oraz 15 pełnych dób.

Dom Opieki Wytchnieniowej wielkim wyzwaniem fundacji

Daje nam to też kolejne doświadczenia, które bardzo przydadzą się przy tworzeniu stacjonarnego Domu Opieki Wytchnieniowej. To olbrzymie wyzwanie ze względu na:

  • przebudowę i dostosowanie budynku przy Sosnowej 3 w Sochoniach, gdzie dom będzie funkcjonował,
  • zapewnienie odpowiedniej kadry opiekunów i specjalistów,
  • zakup sprzętu,
  • pokrycie kosztów funkcjonowania domu, już po jego otwarciu.

Na razie w Sochoniach zajęliśmy tylko część nieruchomości na siedzibę Fundacji „Pomóż Im”. Gdyby ktoś chciał nas odwiedzić, zapraszamy na Sosnową 3.

Do programu opieki wytchnieniowej w domach można się jeszcze zgłosić. Jesteśmy w stanie przyjąć pod takie skrzydła jeszcze 3 osoby dorosłe. Program trwa do końca 2022 roku. Jego szczegóły można poznać tutaj. Zapraszamy też do kontaktu. Adres email: opieka@pomozim.org.pl.

Strona ministerstwa dotycząca programu