18 czerwca w Ełku odbędzie się kolejna edycja dorocznego, wyjątkowego wydarzenia jakim jest zjazd „Onkoludków”. W spotkaniu, które w tym roku odbędzie się już po raz ósmy, uczestniczą byli pacjenci Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Białymstoku z całego makroregionu Polski północno – wschodniej. Zwykle bierze w nim udział blisko 300 osób.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Aby zgłosić chęć wzięcia udziału wystarczy skontaktować się z sekretariatem Kliniki Onkologii UDSK, dzwoniąc pod numer: 85 7450 846 lub wysyłając mail na adres: onkdziec@umb.edu.pl

Impreza ma charakter cyklicznego, rodzinnego festynu, podczas którego spotykają się osoby po przebytej chorobie nowotworowej. Spotkanie służy m.in. zabawie, integracji, odnowieniu znajomości i przyjaźni, wymianie doświadczeń, a także propagowaniu w społeczeństwie wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci.

Towarzyszą im liczne atrakcje dla najmłodszych, konkursy i zabawy. Dorośli zaś mają okazję uczestnictwa w wartościowych wykładach i prelekcjach specjalistów.

Wydarzenie jest zarazem okazją do promocji wiedzy na temat choroby i jej skutków wśród ozdrowieńców.

Zjazd „Onkoludków” to próba stworzenia swego rodzaju unikalnej platformy do wymiany doświadczeń, wspierania się nawzajem, pokazania jak dać sobie w życiu radę.

Organizatorami Zjazdu są: Fundacja „Pomóż Im” oraz Ełckie Stowarzyszenie „Onkoludki”.