Rozpoczynamy projekt „Ruch jest kluczem- wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. W związku z tym ogłaszamy nabór chętnych do skorzystania z bezpłatnych zabiegów fizjoterapeutycznych.

Z darmowej rehabilitacji mogą skorzystać niepełnosprawne dzieci (do 18 roku życia) zameldowane na terenie miasta Białystok. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Nie można też korzystać z rehabilitacji ruchowej finansowanej przez Miasto Białystok (ze środków PFRON).

W ramach projektu dziecko otrzyma maksymalnie 10 godzin zabiegów fizjoterapii, które zostaną zorganizowane w formie trzy tygodniowych turnusów. Zabiegi będą realizowane w ośrodku rehabilitacji im. Sue Ryder w Familijnym Centrum Medycznym (ul. Ciołkowskiego 88 J, Białystok).

Zapisy do udziału w projekcie pod numerem telefonu: 85 677 70 22 lub 663 129 009. Uwaga, ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o przyjęciu do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie od 15 czerwca do 15 grudnia 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy!