Dziękujemy wszystkim za wpłaty i plecaki z wyposażeniem w ramach naszej akcji „Wyprawka od serca”. Dzięki Wam, mogliśmy przygotować niemal 40 pełnych zestawów – wyprawek szkolnych, które wczoraj trafiły do dzieci: małych pacjentów z Kliniki Onkologii i Hematologii UDSK, oraz rodzeństwa podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci.

Dziękujemy bardzo serdecznie:

– Akademii Piłkarskiej Dziewcząt – EKOSPORT

– Pani Magdalenie R.

– Pani Annie i Agacie W.

– Pani Justynie i Łukaszowi M.

– Pani Marii A.

– Pani Natalii B.

– Pani Katarzynie M.R.

– Pani Barbarze K.

– Panu Łukaszowi Sz, Pani Annie J. z uczniami z VIII LO w Białymstoku

– dzieciom z niepublicznego przedszkola „Wesołe Robaczki” w Wasilkowie

– Pani Magdalenie R.

– Pani Annie i Agacie W.

– Pani Justynie i Łukaszowi M.

– Pani Marii A.

– Pani Natalii B.

– Pani Annie J. z klasą z VII LO w Białymstoku

– dzieciom z niepublicznego przedszkola „Wesołe Robaczki” w Wasilkowie

– Sylwii i Mateuszowi G.

– Dianie G.

– Lidii P. z rodzicami

– Justynie W.

– Ewie B.

– Justynie W.B.

– Elizie I Andrzejowi K.

– Pani Joannie K-R.

– Pani Jadwidze G.

– Pani Paulinie S.

– Pani Annie B.

– Pani Krystynie K.

– Pani Małgorzacie S-Ż.

– Lekarzom z Kliniki Onkologii Dziecięcej