Nowy biuletyn Fundacji „Pomóż Im”

Biuletyn Fundacji „Pomóż Im” – nowy, jeszcze pachnący farbą drukarską, pełny ważnych i ciekawych treści – już jest w naszej siedzibie. Oczywiście, nasze...