13 marca 2014 r. szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy zakończyliśmy kurs wolontariatu Fundacji „Pomóż Im”. Zajęcia poprowadziła mgr Agnieszka Szyszko-Perłowska, która zarówno teoretycznie, jak i praktycznie przeprowadziła uczestników kursu przez tematykę udzielania pierwszej pomocy. Każdy mógł na fantomie przećwiczyć kolejne czynności wykonywane podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz nauczyć się układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Zostały omówione również sposoby postępowania w przypadku zadławień, krwotoków, oparzeń, zawału serca, złamań czy padaczki.

W czterech spotkaniach kursu wolontariatu Fundacji „Pomóż Im” wzięło udział 231 osób.

Za pomoc w organizacji kursu serdecznie dziękujemy:

– Prof. dr hab. Sławomirowi Terlikowskiemu – Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

– Prof. dr hab. Elżbiecie Krajewskiej-Kułak – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB,

– Dr n. o zdr. Emilii Sarnackiej – Opiekunce Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu.