W środę, 26 kwietnia odbyło się czwarte, a zarazem ostatnie już spotkanie w ramach tegorocznej odsłony Kursu Wolontariatu organizowanego w ramach Kampanii Pola Nadziei.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Krystyny Skrzyckiej – Koordynatora Wolontariatu w Fundacji „Pomóż Im”, która w kilku słowach zapoznała zebranych z planem głównej żonkilowej kwesty, która odbędzie się 21 maja.

Tematem przewodnim ostatniej odsłony kursu była pierwsza pomoc przedmedyczna. Doświadczony ratownik medyczny – Marcin Tomaszuk, który już od 14 lat niesie pomoc potrzebującym przedstawiał uczestnikom najpierw podstawy teoretyczne zasad udzielania pierwszej pomocy ale nie obyło się również bez szkolenia praktycznego. Uczestnicy zyskali bowiem szansę samodzielnego wypróbowania teorii podczas praktycznych zajęć z fantomami.