15 lutego po raz pierwszy w Białymstoku będziemy obchodzić przypadający w tym dniu Międzynarodowy Dzień Dziecka z Chorobą Nowotworową (ang. ICCD – International Childhood Cancer Day).

Obchodzony jest on od 2002 roku na całym świecie i ma za zadanie zwiększyć świadomość ludzi na temat nowotworów u dzieci oraz zachęcić do zbierania funduszy na rzecz poprawy sytuacji małych pacjentów klinik onkologicznych. Fundacja „Pomóż Im”, jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce, chce rozpowszechnić wiedzę o tym ważnym dniu.

Z tej okazji wraz z Białostockim Teatrem Lalek z zaprosiliśmy 15 lutego o godz. 14:00 do siedziby Teatru dzieci w trakcie choroby albo bardzo krótko po leczeniu, na kameralną podróż do świata bajek i lalek – czyli wycieczkę za kulisy teatru i do Piwnicy Lalek. Naszym przewodnikiem będzie Pan Piotr Damulewicz, wieloletni aktor BTL-u, który każdy zakątek sceny zna od podszewki. Dzieci, które jeszcze niedawno przeżywały traumę szpitalnego leczenia, będą mogły beztrosko zagłębić się w świat baśniowych postaci i poznać teatr „od kuchni”. Chętne dzieciaki będą też mogły obejrzeć o godz. 16:00 spektakl „Pan Brzuchatek”.

Rocznie w Polsce notuje się ok 1200 nowych zachorowań na nowotwór u dzieci. Najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego są białaczki – stanowią 30-35% wszystkich nowotworów tego okresu życia (ok. 330 przypadków w Polsce rocznie). Wg danych Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków, i PPG ds. Leczenia Guzów Litych u Dzieci w naszym kraju udaje się wyleczyć ok 70% dzieci chorujących na nowotwór. Dlatego tak istotne jest jego wczesne wykrycie u dziecka i upowszechnianie wśród rodziców wiedzy na temat niepokojących objawów, które powinny ich skłonić do wizyty w poradni onkologicznej.

Międzynarodowy Dzień Dziecka z Chorobą Nowotworową to z perspektywy organizacji zajmujących się onkologią dziecięcą szansa, by w swoim środowisku pokazać bardzo ważny problem, podnieść świadomość istnienia nowotworów u dzieci, pokazać specjalne potrzeby tej grupy pacjentów (w zakresie wczesnego wykrywania, odpowiedniego leczenia przyczynowego i wspomagającego, wsparcia ozdrowieńców) oraz by zachęcić instytucje i ludzi prywatnych do finansowego wsparcia lub pracy na rzecz tej grupy dzieci. Trzeba podkreślić, że nowotwór to choroba rzadka, ale jednocześnie pierwsza przyczyna zgonów u dzieci!

Rocznie do Kliniki Onkologii i Medycznego Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku trafia od 30 do 50 dzieci ze zdiagnozowanym nowotworem. Jest to też w większości ich pierwszy kontakt z Fundacją „Pomóż Im”. Fundacja przede wszystkim pomaga rodzicom w leczeniu i rehabilitacji dzieci. Pokrywamy koszty związane z pobytem rodziców dziecka w szpitalu⁄hotelu przyszpitalnym, z przejazdem dzieci na trasie dom – klinika, z pomocą społeczną⁄socjalną (wspieranie rodzin, które znalazły się w trudnej, kryzysowej sytuacji życiowej z powodu choroby dziecka, m.in.: poprzez tworzenie grup wsparcia psychologicznego i życiowego, szczególnie dla rodziców i rodzeństwa). Mimo choroby przywracamy dzieciom dzieciństwo: nasi wolontariusze organizują indywidualne i grupowe zajęcia artystyczne, kulinarne, teatralne i kinowe oraz imprezy okolicznościowe (święta, urodziny, Dzień Dziecka, odwiedzin sławnych ludzi). Jesteśmy również w stałym kontakcie z dziećmi, które zakończyły już leczenie, m.in. zapraszamy je z rodzinami na doroczny zjazd onkologiczny czy integrujemy ze zdrowymi dziećmi na turnusach integracyjno-rehabilitacyjnych. Część z nich wraca do Fundacji po latach, zasilając grono wolontariuszy.