W ramach tegorocznej edycji Kampanii „Pola Nadziei” zapraszamy serdecznie do udziału w wyjątkowym konkursie pod hasłem „Żonkilowy Dzień Nadziei”.

Tematem konkursu jest zorganizowanie „Żonkilowego Dnia Nadziei”, promującego wśród dzieci i ich rodzin idei kampanii „Pola Nadziei”. Forma przeprowadzenia Żonkilowego Dnia Nadziei jest dowolna (np. dzieci przychodzą do przedszkola ubrane na żółto; organizowana jest wspólna zabawa dzieci i rodziców; odbywa się pogadanka dot. działalności Domowego Hospicjum dla Dzieci; odbywa się akcja charytatywna [kiermasz/loteria fantowa/ zbiórka] na rzecz podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci; dzieci przygotowują przedstawienie o pomaganiu; wspólne robienie żonkili z bibuły itd.)

Praca konkursowa polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej, gazetki bądź filmu dokumentującego przebieg Żonkilowego Dnia Nadziei oraz zaangażowania dzieci i ich rodzin w to wydarzenie. Prezentacja multimedialna nie powinna być dłuższa niż 30 slajdów, film nie dłuższy niż 5 min, gazetka nie dłuższa niż 10 stron (lub w formie plakatu).

Konkurs jest skierowany do przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych ponadgimnazjalnych. Prace mają zostać wykonane grupowo, przy czym maksymalna liczba członków jednej grupy nie może przekroczyć 30 osób. Mogą w nim wziąć udział zarówno uczniowie placówek współpracujących z Fundacją „Pomóż Im”, których lista widnieje na naszej stronie oraz wszyscy, którzy wyrażają chęć wzięcia udziału w konkursie.

Oficjalnie konkurs wystartuje 1 grudnia. Od początku marca do końca kwietnia będzie można nadsyłać prace. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniach 22-26 maja. Wręczenie nagród odbędzie się podczas podsumowania kampanii „Pola Nadziei” – 9 czerwca 2017 roku.

Spośród wyłonimy zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody. Nie zabraknie też specjalnych wyróżnień dla autorów interesujących prac. Każdy otrzyma dodatkowo dyplom będący poświadczeniem uczestnictwa w konkursie.

Od 1 czerwca wszystkie prace nagrodzone w konkursie będzie można podziwiać na naszej stronie internetowej www.polanadziei.bialystok.pl

REGULAMIN KONKURSU [POBIERZ PDF]