„Stabilność współpracy jest szalenie ważna i my ją deklarujemy”- powiedział Krzysztof Knyszyński, dyrektor Auchan Produkcyjna, podczas uroczystego przekazania czeku na sumę 35 tysięcy złotych dla Fundacji „Pomóż Im”, prowadzącej domowe hospicjum dla dzieci.

W środę 5 października podobne uroczystości odbyły się we wszystkich sklepach sieci Auchan Retail – zarówno w Polsce jak i w każdym kraju, w którym działa. Wszystko za sprawą obchodzonego w tym czasie Dniu Wolontariatu. Ten wyjątkowy czas ma przybliżyć pracownikom ideę wolontariatu oraz być okazją do przekonania ich do niesienia pomocy innym.

Święto Wolontariatu stało się okazją do wręczenia czeków na realizację projektów, które zdobyły dofinansowanie w jubileuszowym Konkursie Grantowym Fundacji Auchan. Wśród organizacji, które otrzymały wsparcie finansowe sieci jest Fundacja „Pomóż Im”, prowadząca jedyne w regionie hospicjum dla dzieci.

– Cieszymy się, że jest to nasz wkład w rozwój Fundacji. Od 16 lat wspieramy organizacje pozarządowe – w tym właśnie Fundację „Pomóż Im”. W związku z jubileuszem 20-lecia działalności Fundacji Auchan zwróciliśmy się do lokalnych organizacji pozarządowych z propozycją napisania projektów. Z satysfakcją tym samym informuję, że projekt Fundacji „Pomóż Im” zakwalifikował się do programu grantowego i otrzymał dofinansowanie. Cieszymy się że możemy pomóc. Stabilność współpracy jest szalenie ważna i my tym samym ją deklarujemy- powiedział Krzysztof Knyszyński, dyrektor Auchan Produkcyjna.

Zdaniem Arnolda Sobolewskiego, prezesa Fundacji „Pomóż Im”, to nie jest tylko symboliczny kawałek tektury. – To konkretne wsparcie dla działalności, bo środki są już na koncie za co serdecznie dziękuję.

– Dzięki wam możemy rozszerzyć naszą działalność. Nasi podopieczni przebywają w domach, w najlepszym miejscu dla siebie, wsród bliskich. Hospicjum domowe jest miejscem specyficznym, nie możemy zajmować się tylko dzieckiem chorym ale opieką trzeba objąć całą rodziną. Dlatego pomagamy im funkcjonować – kupujemy ubrania, podręczniki, opał. Jednak to jest możliwe tylko dzięki wam i waszej pomocy. Sami nie jesteśmy wstanie tego zrobić – mówił prezes podczas uroczystości.

Przedstawiciel Fundacji poinformował, że dzięki tym środkom będzie możliwe pełniejsze zajęcie się prowadzonymi przez nią grupami wsparcia. – Te pieniądze zostaną przeznaczone na organizację spotkań w ramach grup wsparcia ale też na organizację turnusów rehabilitacyjnych dla małych pacjentów onkologicznych oraz dla ich rodzeństwa oraz dla rodzeństwa dzieci hospicyjnych.

We wszystkich kanałach sprzedaży Auchan Retail Polska, tj. hipermarketach Auchan, supermarketach Simply oraz w kanale handlu internetowego Auchan Direct organizowane są tego dnia akcje wspierające lokalne fundacje i stowarzyszenia, nakierowane na pomoc innym.

Celem Dnia Wolontariatu jest budowanie w Auchan Retail kultury pomagania i zaangażowania, budowanie więzi pracownika z firmą oraz niesienia pomocy na rzecz otoczenia społecznego Auchan Retail Polska.

Tego dnia również nastąpiło przekazanie symbolicznych czeków na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie w jubileuszowym Konkursie Grantowym Fundacji Auchan na rzecz młodzieży. Konkurs Grantowy skierowany był do fundacji i stowarzyszeń w otoczeniu społecznym sklepów Auchan, realizujących działania na rzecz  dzieci i młodych ludzi w wieku 5-25 lat, w obszarach: zdrowie, edukacja, integracja społeczna. W ramach konkursu grantowego Fundacja Auchan wsparła 24 projekty w całej Polsce.

Wśród zwycięzców znalazła się m.in. Fundacja „Pomóż Im” prowadząca Domowe Hospicjum dla Dzieci. Jej projekt pod hasłem: „W rodzinie siła” związany z organizacją spotkań w 2017 roku, w ramach grupy wsparcia dla rodzeństwa będącego w żałobie po hospicyjnych podopiecznych otrzymał dofinansowanie w wysokości 35 000 zł.

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży od 20 lat wspiera dzieci i młodzież. W Polsce działa od 2011 roku. Fundacja zapewnia nie tylko pomoc finansową, ale także promuje wymianę wiedzy i kompetencji między osobami kierującymi projektami a pracownikami Auchan. Fundacja Auchan na rzecz młodzieży działa pod egidą państwowej instytucji Fondation de France.