Emeryci i renciści nie muszą osobiście wypełniać deklaracji podatkowej PIT, chcąc przekazać swój 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Wystarczy wypełnić proste oświadczenie.

Aby to zrobić, emeryt lub rencista powinien wypełnić prosty druk oświadczenia PIT-OP stanowiący o przekazaniu 1% podatku dochodowego. To uzupełnienie PIT-u wysyłanego przez ZUS.

W oświadczeniu należy podać tylko swój PESEL, rok rozliczenia podatkowego którego dotyczy (2016), imię i nazwisko, datę urodzenia, nasz numer KRS: 0000 288 520 a na końcu potwierdzić zgodność podanych danych swoim podpisem. To wszystko!

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć w formie papierowej (osobiście lub wysłać pocztą) albo w wersji elektronicznej do swojego urzędu skarbowego w terminie do 2 maja 2017 roku. Tak niewiele potrzeba, aby nam pomóc!

Pobierz druk PIT-OP jeszcze dziś i przekaż tę informację swoim bliskim, którzy mogą to zrobić!