W poniedziałkowy poranek, 3 sierpnia, jak co roku o tej samej porze, ponad 40-osobowa grupa podopiecznych Fundacji „Pomóż Im” wraz z opiekunami wyruszyła na letni wypoczynek do Zakopanego.

Zbliżający się turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy to już 10 wyjazd po zdrowie i samodzielność. Przez dwa tygodnie dzieci i młodzież po zakończonym leczeniu onkologicznym będzie odzyskiwała siły i wiarę w siebie spędzając czas na pokonywaniu szczytów gór i… własnych ograniczeń. Dla części spośród nich będzie to pierwszy wyjazd w góry, a dla niektórych pierwszy samodzielny wyjazd bez rodziców…

Fundacja organizuje podobne turnusy dwa razy do roku – latem i zimą. Wyjazdy mają przede wszystkim na celu rehabilitację bio-psycho-społeczną obejmującą m.in. rehabilitację fizyczną poprzez ruch na świeżym powietrzu i zajęcia sportowe, wsparcie psychiczne, służące głównie usamodzielnieniu się dzieci, wzmocnieniu wiary we własne siły oraz rehabilitację społeczną, która ma służyć przełamywaniu barier utrudniających powrót lub rozpoczęcie funkcjonowania w gronie rówieśników.

Specyficzny, górski klimat sprzyja szybszej regeneracji. Pomaga wrócić do zdrowia. Ale nie tylko. Dzięki temu, dzieci i młodzież uczą się samodzielności. Uczą się – często na nowo – prawidłowego funkcjonowania w grupie. Odzyskują wiarę w siebie, zdobywając przekonanie, że pomimo choroby, która je dotknęła nie ustępują w niczym swoim kolegom i koleżankom w podobnym wieku.