Przekaż 1% ciężko chorym dzieciom.

Sprawdź, jak to zrobić

Wolontariat pracowniczy

Formy realizacji wolontariatu pracowniczego:

♥ zaangażowanie się pracowników w wybraną akcję charytatywną, czy społeczną realizowaną przez Fundację Pomóż Im
wsparcie zespołu Fundacji

♥ wsparcie zespołu Fundacji w bieżących działaniach operacyjnych

♥ inicjowanie własnych projektów przez pracowników i realizowanie ich na rzecz podopiecznych Fundacji

♥ tworzenie przez firmę własnych programów wolontariatu (np. w formie konkursów grantowych) i realizowanie ich na rzecz podopiecznych Fundacji.

Wolontariat pracowniczy to wspaniała forma realizowania się w pomaganiu, dodatkowo mocno integrująca pracowników, budząca poczucie uczestnictwa w realizacji znaczących spraw, a także budująca wizerunek pracodawcy jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie.
Wspieramy firmy w realizacji wolontariatu pracowniczego – doradzamy, szukamy wspólnych rozwiązań, koordynujemy realizację.

Na rozmowę dotyczącą wolontariatu pracowniczego w Fundacji Pomóż Im zaprasza:
Joanna Czupryńska – Kwiatkowska, tel. 663 350 840, e-mail: joannaczuprynska@pomozim.org.pl

Przekaż 1%, rozlicz podatek online
WP Popup