Rafał

Rafał
Wypisani
Data urodzenia: 27.05.1997
Liczba dni w hospicjum: 694 dni
Data przyjęcia: 2009-07-06

Data wypisu: 31.05.2011

X