Paweł

Paweł
Wypisani
Data urodzenia: 10.03.2004
Liczba dni w hospicjum: 380 dni
Data przyjęcia: 2009-05-01

Data wypisu: 04.03.2013

X