Paweł

Paweł
Wypisani
Data urodzenia: 28.07.1995
Liczba dni w hospicjum: 188 dni
Data przyjęcia: 2009-11-24

Data wypisu: 2010-05-31

Przekaż 1%, rozlicz podatek online