Milena

Milena
Wypisani
Data urodzenia: 19.09.2007
Liczba dni w hospicjum: 681 dni
Data przyjęcia: 2011-04-19

Data wypisu: 28.02.2013

X