Henryk

Henryk
Wypisani
Data urodzenia: 29.07.2014
Liczba dni w hospicjum: 20 dni
Data przyjęcia: 2014-12-22 i 2015-07-10

Data wypisu 2015-01-06 i 2015-07-16

X