Ewa Sadowska

Ewa Sadowska
Wiceprezes Zarządu

Ewa, absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wydziału pielęgniarstwa oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, studentka podyplomowych Studiów Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Klinice Kardiologii USK, Klinice Onkologii i Hematologii dziecięcej UDSK oraz Białostockim Hospicjum dla Dzieci. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych i specjalizacjach dla pielęgniarek. Zainicjowała wolontariat w Fundacji oraz akcję społeczną „Pola Nadziei” na Podlasiu. Prowadzi liczne warsztaty i kursy z dziedziny wychowania oraz relacji interpersonalnych. Działa w przestrzeni na rzecz rodziny. Założycielka Fundacji Cud Miód Rodzina, uczestnik Białostockiego Forum dla Życia i Rodziny, realizatorka Szkoły dla Rodziców, tutor programów profilaktycznych. Współpracuje przy licznych inicjatywach z Białostocką Akademią Rodziny. Prywatnie żona, mama wspaniałych dzieci, idealistka lubiąca boczek i smalczyk :) Motto życiowe: "Czyń tak, jak chciałbyś żeby inni tobie czynili".

Przekaż 1%, rozlicz podatek online