Piękno dobrem czynione

Piękno – przedmiot zainteresowania filozofów, mówców, poetów. Najczęściej kojarzy się nam z wyglądem zewnętrznym, a pojmowanie piękna jest różne w zależności od...