Moc Pomocy znów trafiła na onkologię dziecięcą. Ciężka choroba wymaga kompleksowej reakcji. Nie tylko medycznej. Fundacja „Pomóż Im” zapewniła psychologiczne wsparcie rodzinom, personelowi i wolontariuszom uczestniczącym w procesie leczenia dzieci z chorobami onkologicznymi.

100 godzin z rodzinami

To już druga odsłona projektu „Moc Pomocy”. Fundacja „Pomóż Im” zrealizowała go dzięki finansowaniu z Dotacji Fundacji DKMS. Odbyło się prawie 100 godzin indywidualnych konsultacji z najbliższymi pacjentów. To wsparcie objęło rodziny dzieci z województwa podlaskiego będących po leczeniu onkologicznym lub znajdujących się pod opieką poradni.

W warsztatach natomiast uczestniczył personel medyczny Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku oraz wolontariusze odwiedzający dzieci leczone w klinice.

– Wsparcie psychologiczne lekarzy i pielęgniarek to standard opieki w wielu krajach rozwiniętych. W Polsce to jeszcze obszar, w którym należy wiele zrobić. Szczęśliwie, dzięki organizacjom pozarządowym możemy stawiać pierwsze kroki. W przyszłości liczymy na stałą opiekę psychologiczną dla zespołów medycznych w całym kraju, która będzie realizowana centralnie – mówi dr Eryk Latoch, lekarz kliniki, a zarazem wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”.

Lecząc zadbać też o siebie

– Warsztaty miały na celu przede wszystkim rozwój – świadomość naszych kompetencji, czyli wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności – mówi Barbara Kochman, psycholog Fundacji „Pomóż Im”, prowadząca zajęcia dla wolontariuszy i lekarzy. – Treści skupiały się na umiejętności komunikowania się  z pacjentem, jego rodziną, zespołem oraz samoświadomości pełnionej roli. Podczas cyklicznych spotkań wspólnie rozmawialiśmy nie tylko o trudnościach, jakie niesie za sobą rola lekarza czy wolontariusza, ale także o tym, jak podczas jej pełnienia dbać o siebie – dodaje Barbara Kochman.

O ile wolontariusze są w szpitalu gośćmi, to personel medyczny Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK pełni tam rolę gospodarzy. Opiekunów, którym rodzice i sami pacjenci powierzają poważnie zagrożone zdrowie. To wielka odpowiedzialność, z jaką lekarze czy pielęgniarki muszą się mierzyć codziennie.

– To było nowe doświadczenie dla wszystkich pracowników. Cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Poznanie codziennych wyzwań wynikających z pracy z dziećmi w trakcie leczenia onkologicznego, wymiana doświadczeń, narzędzi zapobiegających wypaleniu zawodowemu oraz mechanizmów radzenia sobie ze stresem – to elementarne potrzeby każdego zespołu pracującego w oddziałach onkologii dziecięcej – wymienia dr Eryk Latoch.

Bonus z robotyką

W ramach projektu, dodatkowo, na oddziale onkologii odbyły się zajęcia z robotyki. Dzieci z pasją oddawały się rozwojowej zabawie. To wyjątkowe chwile, w których odrywają się od trudów szpitalnej terapii. Dla wolontariuszy to natomiast okazja do pracy i integracji z pacjentami. Ostatnie spotkania z serii dziesięciu odbywały się jeszcze w marcu.

Dotacja Fundacji DKMS, będąca elementem Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, skierowana jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz pacjentów walczących z nowotworami i chorobami układu krwiotwórczego.

W tym roku środki są przyznawane na inicjatywy i projekty obejmujące wsparcie psychologiczne dla pacjentów hematologicznych i ich bliskich. Więcej o inicjatywie można znaleźć na stronie: https://www.dkms.pl/dotacja-fundacji-dkms.

Czytaj także:

Moc Pomocy po raz drugi

Moc Pomocy zdobyło ponad 30 osób