16 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie kursu dla nowych wolontariuszy naszej Fundacji. Cieszyło się ono dużą frekwencją – w Auli Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB zjawiło się 176 osób! Uczestnicy kursu podczas wykładu zostali zapoznani z prawami i obowiązkami wolontariuszy, obowiązkami organizacji korzystających z ich pomocy, formami wolontariatu w Fundacji „Pomóż Im”. Wspólnie obejrzeliśmy również film opowiadający historię Fundacji oraz sposób jej działania. Na koniec nasi aktywnie działający wolontariusze (Iwona, Michał i Adam) opowiedzieli o swoich doświadczeniach i przygodach związanych z wolontariatem.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 13 lutego 2014 r. o godz. 18.00 (miejsce bez zmian) – wykład pt. „Chore dziecko. Jego potrzeby i otoczenie” poprowadzi dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan, lekarz Hospicjum i Kliniki Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku.

Za pomoc w organizacji kursu serdecznie dziękujemy:

– Prof. dr hab. Sławomirowi Terlikowskiemu – Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

– Prof. dr hab. Elżbiecie Krajewskiej-Kułak – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB,

– Dr n. o zdr. Emilii Sarnackiej – Opiekunce Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu.