Od jesieni do późnej wiosny uczniowie wraz z nauczycielami z całego województwa podlaskiego podejmowali trudny nieraz temat pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom. Pokazywali sobie i innym jak ważna jest wrażliwość i otwartość na potrzeby innych.

Kampania Pola Nadziei prowadzona przez nas od 9 lat to międzynarodowy program mający na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. To inicjatywa realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili – symboli nadziei i tworzeniu wspólnych „pól nadziei” a przez to zwrócenie uwagi na osoby, potrzebujące naszej pomocy.

Czerwiec to tradycyjny czas podsumowanie rozpoczętej jesienią kampanii „Pola Nadziei”. Tegorocznym mottem były słowa francuskiego pisarza: „Nadzieja jest ryzykiem, które trzeba podjąć”. W październiku w całym regionie powstało ponad 100 nowych „Pól Nadziei”. Przez cały okres od jesieni do późnej wiosny Koordynator wolontariatu w Fundacji Pomóż Im – Ewelina Kikolska, odwiedzała szkoły i przedszkola rozmawiając i edukując o wolontariacie oraz opiece hospicyjnej. Wiosną tradycyjnie odbyły się żonkilowe kwesty. W piątek 13 czerwca szkoły, przedszkola i placówki kultury, które zgodnie z hasłem tegorocznej Kampanii podjęły tą ważną inicjatywę „niesienia nadziei” spotkały się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul Warszawskiej 79A w Białymstoku, aby wspólnie podsumować kampanię.

W Październiku 2018 roku w całym regionie posadzono ponad 13 000 cebulek żonkilowych. Po raz kolejny powstało również Miejskie Pole Nadziei na Białostockich Plantach. Przez cały okres trwania Kampanii w 130 placówkach zaangażowanych w akcję realizowano kiermasze, zbiórki artykułów higienicznych, zabawy fantowe, przygotowywano kartki świąteczne, pikniki charytatywne, koncerty i zbiórki pieniężne – wszystko na rzecz Podopiecznych Białostockiego Hospicjum dla Dzieci prowadzonego przez Fundację „Pomóż Im”. Do późnej wiosny udało się zrealizować 113 spotkań edukacyjnych informujących o idei kampanii „Pola Nadziei” o opiece paliatywnej i wolontariacie. Lekcje realizowane były w szkołach i przedszkolach a uczestniczyło w nich łącznie ok 1600 osób (dzieci, młodzieży i nauczycieli). Dodatkowo przeszkolono ok 200 nowych wolontariuszy podczas realizowanych Kursów wolontariatu w Białymstoku i Łomży.

Z początkiem marca wystartowały żonkilowe kwesty:
– Naszych wolontariuszy można było spotkać w 45 parafii katolickich i prawosławnych w Sklepach PSS Społem, sklepach Chorten Galeriach Handlowych, Parkach i Placach Miejskich w Białymstoku, Łomży, Ełku, Sokółce, Gródku i wielu mniejszych miejscowościach województwa podlaskim. Do akcji włączyli się również m.in.: aktorzy z Białostockiego Teatru Lalek i Teatru Dramatycznego, Dziennikarze z TVP3 Białystok, zawodnicy Lowlanders oraz harcerze. Główna kwesta odbyła się w kwietniu. W sumie we wszystkich zbiórkach wzięło udział ok 1700 wolontariuszy – mówiła Ewelina Kikolska z Fundacji „Pomóż Im”.
Podsumowanie Kampanii odbyło się 14 czerwca w jednej z dłużej wspierających instytucji tj. Młodzieżowym Domu Kultury, przy ul Warszawskiej 79A w Białymstoku. Podczas finału wystąpiła Wokalistka z Młodzieżowego Klubu Piosenki MDK pod opieką artystyczną instruktora Wiesława Miksa oraz zespoły z pracowni tańca nowoczesnego MDK pod opieką artystyczną instruktor Elżbiety Ożlańskiej: „Hecusie” w układzie tanecznym pt. „Myszki”, „Heca Kids” w układzie tanecznym pt. „Motyle”, „Heca” w układzie tanecznym pt. ” Super bohaterki”, „Heca Juniorzy” w układzie tanecznym pt. „Awatar”.
Podczas podsumowania tegorocznej Kampanii tradycyjnie zostały wyróżnione instytucje, które wykazały się ponadprzeciętnym zaangażowaniem, wręczono specjalne wyróżnienia.

– Ordery Nadziei:
• Zespół Szkół nr 2 w Ełku,
• Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Skarbów” w Białymstoku
• Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach
• Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku
• Szkoła Podstawowa nr 32 w Białymstoku

– Tytuł Siewcy Nadziei:
• Niepubliczne Przedszkole „Europrymusek” w Białymstoku
• Szkoła Podstawowa w Gródku
• Szkoła Podstawowej nr 6 w Białymstoku
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach
• Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
• Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

– Odznaczenie Super Siewca:
• Bursa Szkolna nr 3 w Łomży
• Zespół Szkół w Jaświłach

– serce rośnie widząc niezmienne, ogromne zaangażowanie dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z całego regionu – mówiła do uczestników tegorocznej kampanii Krystyna Skrzycka wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”. – należy podkreślić, że to co robicie jest niezwykle ważne. Bez was i waszej pomocy, to co robi Fundacja, byłoby w zasadzie niemożliwe. Dziękujemy za ogrom waszej pracy i włożony wysiłek.

Zebrane Fundusze zostaną przeznaczone na budowę Domu Opieki Wyręczającej, który będzie służył rodzinom Podpieczonych Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.
Na zakończenie na wszystkich czekał słodki, lodowy poczęstunek przygotowany przez Wytwórnię Lodów Polskich „u Lodziarzy”.