Przekaż 1% ciężko chorym dzieciom.

Sprawdź, jak to zrobić

Pobierz bezpłatnie druki PIT 2023/2024 wraz z załącznikami

Pobierz bezpłatnie druki PIT 2023/2024 wraz z załącznikami


PIT-28

Dochody rozliczane ryczałtowo

Pobierz formularz PIT-28

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.


PIT-36

Rozliczenie
na zasadach ogólnych

Pobierz formularz PIT-36

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.


PIT-36L

Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

Pobierz formularz PIT-36L

Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%.


PIT-37

Rozliczenie
na zasadach ogólnych

Pobierz formularz PIT-37

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

 


PIT-38

Dochody kapitałowe

Pobierz formularz PIT-38

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.


PIT-39

Zbycie nieruchomości

Pobierz formularz PIT-39

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.


PIT-OP

Oświadczenie w sprawie 1% podatku

Pobierz formularz PIT-OP

PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Pobierz załączniki:
PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Przekaż 1%, rozlicz podatek online
WP Popup