Pomimo choroby i cierpienia Magda była dzielna, poważna i bardzo rozsądna. Będzie nam jej brakowało. Trudno nam pogodzić się z jej śmiercią, mimo, że wiedzieliśmy, że kiedyś nadejdzie ten moment. I stało się, Magda odeszła 25 października 2014 roku, otoczona bliskimi, ich ciepłem i miłością.

Odpoczywaj w pokoju Madziu!