Przekaż 1% ciężko chorym dzieciom.

Sprawdź, jak to zrobić

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCÓW


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Pomóż im” na rzecz Dzieci z
  Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Sochoniach (16–010) przy ul. Sosnowej 3, KRS: 0000288520, NIP: 5423055755 (zwana dalej: Administratorem lub Fundacją).
 2. W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z panią Ewą
  Dębkowską – Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@pomozim.org.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Fundacja „Pomóż im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, ul. Sosnowa 3, 16-010 Sochonie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO albowiem zlecając
  dyspozycję przelewu darowizny udostępnił/a Pan/Pani dobrowolnie dane osobowe odbiorcy przelewu, tj. Fundacji „Pomóż im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przesłania podziękowań za przekazanie darowizny pieniężnej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione pracownikom Administratora odpowiadającym za
  koordynowanie działalności promocyjnej Fundacji; podmiotom zajmującym się hostingiem
  (przechowywaniem) strony www. pomozim.org.pl. Nadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być
  udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia pozyskania, a po
  zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
  międzynarodowych.
 8. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich zmiany (w tym
  aktualizacji), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
  wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
  danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00 E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl godziny pracy urzędu: 8.00–16.00 Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–14.00
 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
  decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przekaż 1%, rozlicz podatek online
WP Popup