4 kwietnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Kursu Wolontariatu organizowanego przez naszą Fundację. Cieszymy się, że gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy nie słabnie, szczególnie wśród młodych ludzi.

Podczas inaugurującego kurs wystąpienia, prezes Fundacji, Arnold Sobolewski opowiadał o jej powstaniu, początkach oraz działalności.  Zwrócił również uwagę na realizowane projekty, nakreślił plany na przyszłość, a przede wszystkim wyjaśniał czym na co dzień zajmuje się kierowana przez niego organizacja. Uczestnicy zapoznali się również z prawami i obowiązkami wolontariusza wynikającymi z  ustawy oraz zasadami  współpracy z Fundacją.

Następne spotkanie już 11 kwietnia. Poprowadzi je dr Dariusz Kuć, kierownik Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Są jeszcze wolne miejsca. Serdecznie zapraszamy!!!