W uroczystej inauguracji udział wzięli oprócz przedstawicieli Fundacji „Pomóż Im”, która koordynuje od początku przebieg tej akcji w regionie, również reprezentanci placówki i uczniowie. Po oficjalnym wstępie, uczestnicy tradycyjnie już dosadzili kolejne sadzonki cebulek żonkili, które kwitnąc wiosną stworzą Pola Nadziei – symbolizujące i przypominające o tym, że zawsze należy mieć i dawać nadzieję. Kampania Społeczna Pola Nadziei to projekt ogólnopolski. Jego celem jest zwracanie uwagi na los ludzi cierpiących, schorowanych i niepełnosprawnych. W trakcie uroczystości przedstawiciele Fundacji podkreślali w krótkim podsumowaniu ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji, że to dzięki takim wspaniałym osobom jak te, z którymi po raz kolejny mogą się spotkać, Fundacja mogła pomóc w sumie 52 swoim podopiecznym.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników kampanii, w tym również wolontariuszy, regionalna edycja tego dzieła uplasowała się na drugim miejscu w kraju pod względem zebranych środków na rzecz podopiecznych hospicyjnych. Kwota 230 tysięcy złotych, jaką zebrano podczas m.in. zorganizowanej dorocznej „Żonkilowej zbiórki”, która odbyła się w maju, zespoły medyczne Fundacji mogły wykonać kilka tysięcy wizyt lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych i psychologicznych, pokonując łącznie dystans 230 tysięcy kilometrów w drodze do domów podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci.

Podczas kampanii odbędą się liczne przedsięwzięcia organizowane przez jej uczestników – przedstawienia, konkursy, licytacje, kiermasze. Nie zabraknie też cyklicznego kursu wolontariatu, który odbędzie się w marcu przyszłego roku.