Serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie naszej działalności poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszych podopiecznych. Już kolejny rok mieszkańcy regionu, białostoczanie oraz mieszkańcy całego kraju o nas pamiętali. Środki, które udało się nam pozyskać dzięki Państwa wsparciu pomogą sfinansować kosztowne leczenie, zabiegi rehabilitacyjne, grupy wsparcia oraz pokryć część kosztów funkcjonowania Hospicjum przez kolejny rok. Państwa 1% podatku przekazany naszym podopiecznym przelał w ich serce ogromną nadzieję.

Gorąco dziękujemy Państwu nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu naszych podopiecznych. Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom za umieszczenie naszych plakatów i ulotek w swoich lokalach oraz wolontariuszom za ich kolportowanie. Doskonale wiemy jak skomplikowanym procesem jest coroczna akcja 1%, wiemy ilu wspaniałych ludzi musiało przy niej ciężko pracować. Wszystkim razem oraz każdemu z osobna raz jeszcze serdecznie dziękujemy.