27 lutego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB ponownie, już po raz trzeci, spotkali się uczestnicy kursu dla przyszłych wolontariuszy Fundacji. Tym razem wykład pt.: „Potrzeby osoby chorej i jej bliskich” wygłosiła psycholog Aleksandra Tyszuk, która opowiedziała słuchaczom, jak choroba wpływa na życie całych rodzin, a także jak jej pojawienie się rozumiane jest przez dzieci w różnych okresach ich rozwoju. Psycholog omówiła, w jaki sposób mali pacjenci pojmują śmierć oraz jakie emocje towarzyszą dzieciom i ich rodzicom. Dowiedzieliśmy się również, co wolontariusze mogą zrobić dla dzieci i rodziców, jak rozmawiać o chorobie i na jakie trudności możemy napotkać w swoich działaniach. A na kolejne, ostatnie już spotkanie, zapraszamy 13 marca o godz. 18 (miejsce bez zmian).