Bez tych środków Białostockie Hospicjum Dla Dzieci w praktyce nie miałoby szansy na funkcjonowanie, bo NFZ finansuje niecałe 40% kosztów opieki. Prowadząca jedyne w regionie Domowe Hospicjum dla Dzieci oraz opiekująca się pacjentami Kliniki Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku, Fundacja „Pomóż Im” podsumowała właśnie ubiegłoroczną działalność i rozpoczęła też tegoroczną kampanię „jednoprocentową”.

Na stronie internetowej Fundacji znaleźć można już szczegółowy raport za 2014 rok, w którym zostały opisane wszystkie podejmowane w ubiegłym roku inicjatywy i projekty.

– Początek roku to czas, kiedy zastanawiamy się, komu przekazać swój 1% podatku. Warto pomyśleć o dzieciach dla których liczy się każdy dzień, czyli o podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci Fundacji „Pomóż Im”. To jak wygląda ich codzienność zależy od nas. To nasz 1% decyduje o tym, czy wystarczy pieniędzy na zakup leków, preparatów żywieniowych, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów higienicznych, materiałów opatrunkowych, środków antyseptycznych i jednorazowych – mówi Arnold Sobolewski, prezes Fundacji „Pomóż Im”.

W Domowym Hospicjum dla Dzieci Fundacja opiekuje się 30 dzieci. Wszystkie potrzebują ssaka medycznego (koszt jednego urządzenia to 2500 zł), a większość – okresowo i na stałe – wymaga podawania tlenu z zewnątrz czyli koncentratorów tlenu (koszt jednego urządzenia to 3500 zł). Prawie każdy pacjent wymaga zaś inhalatora (od 600 do 1000 zł za urządzenie). Średnio na jednego podopiecznego Fundacja wydaje miesięcznie 5700 złotych.

– NFZ pokrywa niecałe 40% kosztów naszej opieki na podopiecznymi. O resztę pieniędzy, musimy zabiegać sami. Przekazując swój 1% podatku – pomyślcie Państwo o dzieciach z hospicjum – dodaje prezes.

W minionym roku Fundacja „Pomóż Im” otrzymała łącznie 1 192 536 zł z 1% podatku. Środki te zostały przeznaczone m.in. na opiekę lekarską (144 000 zł), opiekę pielęgniarską (432 149 zł), opiekę psychologiczną (58 800 zł). Dzięki 1% podatku Fundacja zakupiła i serwisowała aparaturę medyczną (71 571 zł), finansowała badania laboratoryjne (30 372 zł) i rehabilitację stacjonarną oraz turnusy rehabilitacyjne (342 440 zł). Dokładnie 135 829 zł zostało przeznaczonych na zakup leków, preparatów żywieniowych, materiałów higienicznych, materiałów opatrunkowych, środków antyseptycznych i jednorazowych

Dzięki 1% lekarze i pielęgniarki są w stanie dotrzeć do pacjentów hospicyjnych. Dzieci przebywają w domu, w którym czują się bezpiecznie i pewnie, mając jednocześnie zapewnioną całodobową opiekę medyczną. W sytuacji, kiedy pomoc jest potrzebna natychmiast, lekarze i pielęgniarki dojeżdżają do chorego, o każdej porze dnia i nocy. Większość pacjentów mieszka poza Białymstokiem. W minionym roku zespoły hospicyjne przejechały, dojeżdżając do podopiecznych hospicjum, łącznie ponad 240 tys. km.

– Paliwo, serwis samochodów – to wszystko kosztuje – a bez aut, nasze zespoły hospicyjne nie mogłyby sprawować opieki nad naszymi podopiecznymi. Na paliwo wydaliśmy 79 666 zł, a koszt serwisowania samochodów wyniósł 41 565 zł – mówi Arnold Sobolewski z Fundacji „Pomóż Im”.

Wydatki Fundacji związane ze świadczeniem opieki hospicyjnej oraz bieżącą pomocą dla jej podopiecznych są znaczne. Bez wsparcia sponsorów, darowizn osób prywatnych, a przede wszystkim bez wpływów pochodzących z 1% podatku PIT, prowadzona działalność byłaby po prostu niemożliwa.