Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego została wyróżniona prestiżową nagrodą. Decyzją Kapituły przyznającej doroczne laury im. Prof. Zbigniewa Religi, nagroda „Wzorcowa klinika medyczna”, w tym roku trafi właśnie do Białegostoku. Serdecznie gratulujemy!