Wiosną przyszłego roku, w dniach 23-26 kwietnia w Białymstoku, odbędzie się międzynarodowa Konferencja poświęcona pamięci Elizabeth Kubler – Ross. W pracach komitetu naukowego tego wyjątkowego spotkania biorą udział związani z Fundacją lekarze.

Wśród wielu znakomitych lekarzy, specjalistów i naukowców, którzy zostali zaproszeni do prac w komitecie naukowym znaleźli się m.in. dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan, wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”, Członek Zarządu Sekcji Pediatrycznej Opieki Paliatywnej przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym, dr n. med. Dariusz Kuć, Członek Polskiej Grupy Roboczej d/s Etycznych Problemów Końca Życia, powołanej przez Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego oraz Uniwersytet Jagielloński, lekarz Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz dr hab. Adam Hermanowicz, lekarz hospicjum, Uniwersytet w Białymstoku.

Podczas międzynarodowej konferencji zostaną poruszone m.in. problemy opieki paliatywnej/hospicyjnej, żałoba, czyli osierocenie, tanatoedukacja, śmierć społeczna, problemy wielokulturowości w medycynie, zadania pracowników ochrony zdrowia w zwalczaniu dyskryminacji, stygmatyzacji, agresji i uzależnień, kulturotwórcza rola rehabilitacji, etyka, humanizm, medycyna.