Z błogosławieństwa arcybiskupa Jakuba w niedzielę, 23 marca 2014 roku, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”, w parafiach prawosławnych miasta Białegostoku, przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy na rzecz podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku.

Zbiórkę Fundacja przeprowadzi dzięki współpracy z Zarządem Diecezjalnym Bractwa Młodzieży Prawosławnej za pośrednictwem młodzieży z bractw parafialnych. Wolontariusze posiadający identyfikatory, będą zbierać fundusze do specjalnych puszek i rozdawać ulotki informacyjne. Darczyńcy za złożony datek otrzymają także kwiat żonkila, który przypomina o osobach oczekujących pomocy.

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone w całości na leczenie, rehabilitację oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku.