Choć wciąż trwa liczenie wczorajszej, „Żonkilowej kwesty” ale już teraz możemy z dumą zakomunikować, że dzięki Waszej ofiarności udało się nam zebrać 132,949,06 zł – a to jeszcze nie jest ostateczna kwota. Dziękujemy!

Liczenie jeszcze trwa, bo wciąż czekamy na 20 puszek, które do których wolontariusze zbierali pieniądze. Dodatkowo, w 9 parafiach zbiórka odbędzie się w przyszłą niedzielę, zatem ostateczna suma jeszcze wzrośnie!

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, Kurii Białostockiej, proboszczom i księżom za pomoc, wsparcie, opiekę i ciepłe przyjęcie wolontariuszy, szkołom za przekazane dary, żonkile i aktywne włączenie się w akcję oraz pomoc w organizacji zbiórki.
Dziękujemy fantastycznym wolontariuszom oraz galeriom handlowym: Atrium Biała, Galerii Jurowiecka, Auchan: Hetmańska i Produkcyjna, Galerii Antoniuk, Galerii Brama Mazur w Ełuk, Galerii Veneda w Łomży, Galerii Hajnówka.

Najpiękniejsze słowa podziękowania kierujemy również PSS Społem Bialystok oraz Operze i Filharmonii Podlaskiej, za możliwość zbiórki w ich obiektach.

Dziękujemy także za pomoc w zbiórce, organizację czasu i atrakcji w Galeriach Handlowych Jurowiecka i Veneda oraz na Rynku Kościuszki: Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Białystok, FCMed Familijne Centrum Medyczne, Studiu tańca Fair Play, Studiu Sportowego Tańca – HOKUS, Wydziałowi Nauk o Zdrowiu UMB, Panu Piotrowi Damulewiczowi z BTLu, białostockim muzykom: Łukaszowi Szymańskiemu (LUKASYNO) i Przemysławowi Mrula (PERES) a także Bractwu Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.