Po wakacyjnej przerwie rozpoczęliśmy comiesięczny cykl spotkań wolontariatu. Oprócz stałych Wolontariuszy pomagających nam od kilku lat, przyszło wiele nowych osób zainteresowanych wolontariatem. Frekwencja była rekordowa! Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zarówno młodzież jak i starsi nie są obojętni na cierpienie i chcą dzielić się swoim wolnym czasem z innymi.

Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne zebrania i wstąpienie w progi naszej „Wolontaryjnej Rodzinki”.