W niedzielne popołudnie odbyło się pierwsze spotkanie rodzin pogrążonych w żałobie po stracie dziecka.
Spotkanie miało charakter organizacyjno – zapoznawczy. Uczestniczyło w nim liczne grono niezwykłych osób z całego regionu. Przy herbacie i słodkościach mogliśmy przedstawić swoją historię w atmosferze wzajemnego zrozumienia i zaufania.

Omówiliśmy cele grupy wsparcia, sposób jej funkcjonowania, tematy rozmów zaplanowane na dalsze spotkania. Po uczcie dla ciała, dla osób zainteresowanych, odbyła się Msza Św., podczas której modliliśmy się za rodziny dzieci, które odeszły.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 25 listopada.