Dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możemy zrealizować dwa niesamowite projekty z pogranicza edukacji i zdrowia.

Pierwszy z nich, pod hasłem: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli edukacja onkologiczna dzieci i młodzieży w województwie podlaskim”, obejmuje cykl organizacji spotkań edukacyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w czasie których będziemy uczyć, informować, przekonywać dzieci i młodzież jak ważne jest świadome podejmowanie decyzji związanych z własnym zdrowiem, sposobem życia czyli m.in. odżywianiem, paleniem tytoniu, aktywnością fizyczną.

Ich uczestnicy dowiedzą się przy tym jak bardzo ich zachowania czy decyzje mają wpływ na zdrowie i jak wiele zależy od nich samych.

Dodatkowo w ramach projektu, zostaną stworzone materiały informacyjne oraz platforma internetowa. Cały projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego.

Drugim z projektów, który zaczynamy wdrażać, jest przedsięwzięcie pod hasłem: „Ruch jest kluczem- wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

Realizując to zadanie chcemy wspierać w rozwoju dzieci niepełnosprawne ( z orzeczeniem o niepełnosprawności) do 18 roku życia zamieszkujące na terenie miasta Białystok.

Dziecko dotknięte niepełnosprawnością boryka się z wieloma problemami w życiu codziennym. Trudności często wynikają z niepełnosprawności ruchowej, która stanowi barierę dla aktywnego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie a przede wszystkim w grupie rówieśniczej.

Fizjoterapia stanowi nierozerwalną część rehabilitacji społecznej, pomagając w przełamywaniu barier, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielności dziecka. W ramach projektu przewidziane są: indywidualne sesje fizjoterapeutyczne oraz indywidualna terapia integracji sensorycznej.

Zadanie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.