Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem z tegorocznych Pól Nadziei. To juz kolejna edycja kampanii, której koordynatorem regionalnym jest Fundacja „Pomóż Im”.

„Pola Nadziei” to kampania mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. To międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili – symboli nadziei i tworzeniu „pól nadziei”. Kiedy wiosną kwiaty zakwitną – są rozdawane w ulicznych kwestach, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwalają na częściowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjum. Kampania ta ma uwrażliwiać społeczeństwo na chorobę i cierpienie ludzi żyjących w najbliższej okolicy.

Powyższe cele realizujemy poprzez organizację szkoleń dla wolontariuszy, prowadzimy zajęcia w szkołach i przedszkolach. Dysponujemy materiałami multimedialnymi dostosowanymi do wieku dzieci, organizujemy projekcje filmów i debaty, prowadzimy konkursy tematyczne, inicjujemy wiele innych działań.

W ramach współpracy z naszą Fundacją instytucje tworzą własne „pola nadziei” na terenie swoich placówek, biorą czynny udział w organizowanych szkoleniach, kursach oraz konkursach, kwestują podczas żonkilowych zbiórek. Wiele z nich we własnym zakresie organizuje zbiórki pieniędzy, zabawek, słodyczy, książek dla podopiecznych hospicjum, przygotowuje mecze charytatywne, festyny itp.

Raport z kampanii Pola Nadziei edycja 2015/2016 – pobierz