W piątek 16 października odbędzie się oficjalna inauguracja kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej „Pola Nadziei”. Jej koordynatorem w regionie jest jak co roku Fundacja „Pomóż Im”, która prowadzi Domowe Hospicjum dla Dzieci.

Rozpoczęcie szóstej edycji zaplanowano o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (UWAGA: ZMIANA MIEJSCA INAUGURACJI!). Nieodłącznym elementem Kampanii jest jesienne sadzenie cebulek żonkili – symbolu akcji – które kwitnąc wiosną stworzą prawdziwe żółte pola nadziei. Żonkil jest uznawany za międzynarodowy symbol nadziei. Ma on przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

Żonkile zostaną zasadzone w kilkudziesięciu miejscach całego regionu, na terenie szkół, przedszkoli, instytucji kulturalnych i publicznych, które włączyły się w to przedsięwzięcie. Tuż po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania inauguracyjnego przejdą do Parku Planty, gdzie po raz pierwszy zostanie stworzone „Miejskie Pole Nadziei”.

„Pola Nadziei” to ogólnopolska akcja promująca ideę opieki hospicyjnej, uwrażliwiająca na potrzeby osób niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych, a także osób przebywających w żałobie. W ramach akcji prowadzone są działania edukacyjne na uczelniach, w szkołach i przedszkolach. Dzięki nim Fundacja dociera też do osób zainteresowanych wolontariatem. Ważnym celem akcji jest również zbieranie funduszy na rzecz bieżącej działalności Domowego Hospicjum dla Dzieci.

Kampania przebiega w dwóch etapach: jesiennym oraz wiosennym. Jesienią i zimą placówki, które zdecydowały się o włączeniu w to przedsięwzięcie organizują kiermasze, występy, licytacje, z których dochód jest przeznaczany na pomoc podopiecznym Hospicjum. Wiosną odbywają się natomiast zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach, konkursy, projekcje filmu o tematyce paliatywno-hospicyjnej, kurs dla wolontariuszy oraz tzw. „Żonkilowa kwesta”.