10 października uroczyście rozpoczęliśmy czwartą edycję kampanii społecznej „Pola Nadziei”. Wspólnie z gospodarzami bieżącej akcji – dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Sławomirem Terlikowskim oraz prodziekan ds. studenckich, prof. Elżbietą Krajewską-Kułak – oraz przedstawicielami patronów honorowych i naszymi przyjaciółmi posadziliśmy cebulki żonkilowe przed budynkiem Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału. Towarzyszyły nam szkoły partnerskie, rodziny hospicyjne oraz niezastąpione przedszkolaki z integracyjnego PS nr 41 oraz PS nr 2, które na tę okazję przygotowały specjalną piosenkę.

Sadzenie pola nadziei było finałem uroczystości, którą poprzedziło podsumowanie zeszłorocznej kampanii oraz przemówienia gospodarzy i patronów honorowych: prezesa Fundacji, przedstawicielki wojewody podlaskiego – Moniki Syczewskiej oraz prof. Elżbiety Krajewskiej-Kułak. Gościem specjalnym inauguracji była Marta Szuflicka – mama Kacpra, podopiecznego hospicjum domowego dla dzieci – która podzieliła się z licznie zgromadzonym audytorium garścią autentycznych i bardzo poruszających refleksji na temat codziennego życia z dzieckiem hospicyjnym.

Niemniej ważne było wystąpienie p. Doroty Woińskiej-Żmujdzin z Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych, które opowiedziała, dlaczego uczniowie „budowlanki” angażują się w akcje dobroczynne na rzecz podopiecznych hospicjum. Pięknym i wzruszającym akcentem uroczystości był też śpiew sopranu Małgorzaty Trojanowskiej, któremu towarzyszył pokaz zdjęć dokumentujących pracę hospicjum i Fundacji w ostatnim roku.

Spotkanie w Centrum było tez okazją do dopełnienia formalności przez szkoły uczestniczące w akcji – złożenia deklaracji, pobrania materiałów promocyjnych oraz – najważniejsze – cebulek, z których powstaną żonkilowe pola nadziei.
W ramach czwartej edycji wszyscy uczestnicy akcji (ok. 90 podmiotów) posadzą ok 5 tys. cebulek, min. przed przedszkolami, szkołami, uczelniami, urzędami, kościołami i cerkwiami. Gdy zakwitną na wiosnę, wolontariusze Fundacji oraz uczniowie będą je rozdawać w ulicznych kwestach, z których dochód zostanie przekazany na rzecz podopiecznych Hospicjum.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, w szczególności uczniom i nauczycielom – którzy zaangażowanie jest esencją „Pól Nadziei” – za towarzyszenie nam podczas tej ważnej uroczystości. W szczególności jesteśmy bardzo wdzięczni:

Gospodarzom IV edycji „Pól Nadziei”: prof. Sławomirowi Terlikowskiemu i prof. Elżbiecie Krajewskiej-Kułak za udostępnienie miejsca na posadzenie cebulek, auli na inaugurację oraz pomoc w organizacji całego wydarzenia.
Marcie Szuflickiej za słowa, które nadały treść całej akcji.
Dorocie Buczyńskiej, pp. Wińskim i pp. Szuflickim – rodzicom i rodzeństwu podopiecznych naszego hospicjum – za przybycie na inaugurację. Państwa obecność i wsparcie jest dla nas niezwykle cenne!
Małgorzacie i Tadeuszowi Trojanowskim za Muzykę.
Niezastąpionym wolontariuszom za pomoc w przygotowaniu inauguracji oraz jej sprawnym doprowadzeniu do końca.